Ветеринардык клиниканын берген маалыматына ылайык, күчүктөрдүн мындай түстө туулушу сейрек катталат. Күчүк энесинин курсагында жатып биринчи өзгөчө түскө ээ болгон заңын ушатканда булганып алышы мүмкүндүгү айтылат. Бул түс бир нече жумада өзүнө келип каларын кошумчалаган мал доктуру.