Архив
897   898   899   900   901   902   903   904   905   906   907   908  
844   845   846   847   848   849   850   851   852   853   854   855   856   857   858   859   860   861   862   863   864   865   866   867   868   869   870   871   872   873   874   875   876   877   878   879   880   881   882   883   884   885   886   887   888   889   890   891   892   893   894   895   896  
792   793   794   795   796   797   798   799   800   801   802   803   804   805   806   807   808   809   810   811   812   813   814   815   816   817   818   819   820   821   822   823   824   825   826   827   828   829   830   831   832   833   834   835   836   837   838   839   840   841   842   843  
740   741   742   743   744   745   746   747   748   749   750   751   752   753   754   755   756   757   758   759   760   761   762   763   764   765   766   767   768   769   770   771   772   773   774   775   776   777   778   779   780   781   782   783   784   785   786   787   788   789   790   791  
687   688   689   690   691   692   693   694   695   696   697   698   699   700   701   702   703   704   705   706   707   708   709   710   711   712   713   714   715   716   717   718   719   720   721   722   723   724   725   726   727   728   729   730   731   732   733   734   735   736   737   738   739  
635   636   637   638   639   640   641   642   643   644   645   646   647   648   649   650   651   652   653   654   655   656   657   658   659   660   661   662   663   664   665   666   667   668   669   670   671   672   673   674   675   676   677   678   679   680   681   682   683   684   685   686  
583   584   585   586   587   588   589   590   591   592   593   594   595   596   597   598   599   600   601   602   603   604   605   606   607   608   609   610   611   612   613   614   615   616   617   618   619   620   621   622   623   624   625   626   627   628   629   630   631   632   633   634  
531   532   533   534   535   536   537   538   539   540   541   542   543   544   545   546   547   548   549   550   551   552   553   554   555   556   557   558   559   560   561   562   563   564   565   566   567   568   569   570   571   572   573   574   575   576   577   578   579   580   581   582  
479   480   481   482   483   484   485   486   487   488   489   490   491   492   493   494   495   496   497   498   499   500   501   502   503   504   505   506   507   508   509   510   511   512   513   514   515   516   517   518   519   520   521   522   523   524   525   526   527   528   529   530  
427   428   429   430   431   432   433   434   435   436   437   438   439   440   441   442   443   444   445   446   447   448   449   450   451   452   453   454   455   456   457   458   459   460   461   462   463   464   465   466   467   468   469   470   471   472   473   474   475   476   477   478  
374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389   390   391   392   393   394   395   396   397   398   399   400   401   402   403   404   405   406   407   408   409   410   411   412   413   414   415   416   417   418   419   420   421   422   423   424   425   426  
322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373  
264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321  
217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263  
176   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216  
Популярдуу макалалар

ЧОКУДАЙ БОЛ, КЫРГЫЗДЫН ЖИГИТТЕРИ!

№403 23-29-июль, 2010-ж.


Поэзия

Мөгдөйт деген сайын тутанып, өчөт десе өчөшүп, сынат десе курчуп, кылымдардан келе жаткан элибиздин улуу калк экендигин тарых да, бүгүнкү күн да тастыктап келет. Элибиздин улуулугу ыр саптарында...

КЫРГЫЗДЫН ЖИГИТТЕРИ

Байдылда Сарногоев

Толкун болот деңиздин күчтүү жери,
Толкундай бол, кыргыздын жигиттери!
Токсон тогуз өнөрдүн ээси бол деп,
Тоолук эне төрөгөн сени, мени.

Чоку болот тоолордун бийик жери,
Чокудай бол, кыргыздын жигиттери!
Чок кармаган кол менен баатыр бол деп,
Чоң атабыз үйрөткөн сени, мени.


МЕН КЫРГЫЗМЫН

Бердибек Төлөгөнов

Кыргыз, кыргыз, кыргыз деген ким өзү?
Айбаты курч, ташты жарат мүнөзү.
Жүрөгүндө жанып турган оту бар,
Кыргыз эли – чагылгандын бир өзү.

Майдалабай улуу жолду баштаган,
Душман кирсе дайра болуп каптаган.
Өлүмдөн да бийик койгон намысты,
Кыргызмын деп дүйнө элине мактанам.

Мен кыргызмын, кыргыз деген жаным бар,
Көкүрөктө намысым бар, арым бар.
Алп Манастын учкунунан тутангам,
Жүрөгүмдө күйүп турган жалын бар.

Мен кыргызмын, намысымды бербеген,
Мен кыргызмын, таза жерди жердеген.
Бүркүт сындуу бийиктикте шаңшыган,
Мен кыргызмын, кыргыз деген эл менен!


ОЙГОН, КЫРГЫЗ!

Баштагыдай баатыр болбой жөргөлөп,
Муң-санаасы күндөн-күнгө өйдөлөп.
Аты улук, аруу элдин урпагы,
Баркы кетип бараткандай өңдөнөт.

Ойгон, элим, бул оорудан четтегин,
Ата тексиз, маңкурт болуп кетпегин.
Артка карап, артыңа бир кылчайып,
Эр Манастын осуятын эстегин.

Биз улуубуз, нечендеген кырды ашкан,
Биз бийикпиз, тоолор менен сырдашкан.
Эсептебейм урпагы деп Манастын
Эл-жериңди бөтөндөргө булгатсаң.


ХАН ТУКУМУ

Кубанычтан көп болуп муң-зарыбыз,
Арак ичип, ачышып курсагыбыз.
Улуулукту жоготуу туура эмес,
Анткени биз кыргыздын урпагыбыз.

Тоодо өсүп, бийиктен жай алганбыз,
Хан Манастын рухунан таралганбыз.
Дене сатып, дел болуу эч жарашпайт,
Анткени биз намыстан жаралганбыз.

Жаман атка эр кыргыз конгон эмес,
Таш кучактап, талаада тоңгон эмес.
Ашказандын айынан арын сатып,
Хан тукуму кайырчы болгон эмес.


ОЙГОНГУЛА!

Алтынбек Исмаилов

Эх, кыргызым, ойлончу, эсти жебе,
Эне-атаңдын айтканын эски дебе.
Тарыхты сен тарс атып салган менен,
Таңдайыңа сайылат эски жебе!

Какшап келем, доо кетип балдарыңа,
Каргыш сөзгө кабылып калбагыла.
Бурмаладык тилди деп кантип айтам,
Бабалардын байыркы арбагына?!

Уу чалканды мойнума артам дагы,
Улутумдун азабын тартам дагы.
Унуттук деп тилимди кантип айтам,
Урпактарга уялбай аркамдагы?!

Ташты сыгып, тарыхты төккүм келет,
Тилимди мен туу тутуп өткүм келет.
Эне тилин эсирип тангандарды,
Эне тилде ашатып сөккүм келет!

Тилсиз элдин тукуму курут болгон,
Тилин сактап калган эл улут болгон.
Ата салтын, мурасын унуткандар,
Акыр түбү тирүүлөй дудук болгон!


ТООЛУГУМ

Жолон Мамытов

Күнүн баштап азоолорун токуштан,
Тоодо жашап, зор турмушту окушкан.
Түнү көктөн жылдыз учкан өңдөнүп,
Аттарынын туягынан ок учкан.

Кегин алып, кырып кирген ойроттон,
Кылыч шилтеп, көкүрөгүн ойготкон.
Шатыратып өткүн өткөн кездердей,
Шартылдатып комузда кол ойноткон.

Тулаң төрдө туура-узунсуз керилген,
Эстен кеткис улуу тойлор берилген.
Ак чөлмөгү ыргытылган айдыңга,
Кылымдарга селкинчеги тебилген.

Кадыр-көңүл касына да катпаган,
Алмустактан пейлин, рухун таптаган.
Миң жылдарга сактагандай “Манасын”,
Миң-миң жылга журтчулугун сактаган.


КЫРГЫЗ ӨҢҮ

Мар Алиев

Чачылса да кайра жыйып бөлүнбөй,
Чайпалса да чарасына бөлүнбөй.
Кырдан кээде ат ойнотуп элестеп,
Кыйла жылдар туу көтөрүп бөлүнбөй.

Жарык маанай, меймандостук жагы бар,
Жакшы доско жайлоосунун төрүндөй.
Кылымдардан кылымдарга даң салган,
Кыргыз өңү Чокморовдун өңүндөй.

Тунуктугу накта Ысык-Көлүндөй,
Улуктугу урмат-сыйлуу, жеңдирбей.
Кылымдарга ат арытып келаткан,
Кыргыз өңү Чокморовдун өңүндөй.

Манас чыккан элине зор сепилдей,
Мартабалуу коргоп жерин Теңирдей.
Кылыч кармап ат үстүндө келаткан,
Кыргыз өңү Чокморовдун өңүндөй.


ЧЫНДЫК

Турар Кожомбердиев

Кай бирде биз көрмөксөн болгон менен,
Чырылдап жүрөгүбүз ыйлап турат.
Жалындай көңүлүңдү тутандырып,
Жалганды өлтүргүн деп кыйнап турат.

Кай бирде көрөм десе көрбөгүн деп,
Катабыз кирпиктерге көзүбүздү.
“Анакей”, “мынакей” деп будамайлап,
Чындыктан качырабыз өзүбүздү.

Канчалык көрмөксөнгө салсаң дагы,
Уктатпай баса берип абийир кыйнайт.
Киргилди, каралыкты жашырдың деп,
Кирпиктин астындагы чындык ыйлайт.


Учкул сөздөр

КЫРГЫЗДЫН

Ыйыгы – Теңир (Жараткан)
Бийиги – Адам (ата-эне)
Байлыгы – Сөз (эне тил)
Башаты – Мекен (Ата Журт)
Урааны – Манас!
Тиреги – Намыс
Тилеги – Ыйман
Каргышы – “Тукумуң соол”
Сырдашы – Дос
Сынчысы – Эл
Медери – Бала
Кумары – Куш
Эрмеги – Комуз
Канаты – Жылкы
Насиби – Ак
Тунугу – Махабат
Катуусу – Ант
Арманы – Күү
Акылы – Макал
Санаты – Санжыра
Көздөгөнү – Көркөмдүк
Суктанганы – Сулуулук
Турагы – Боз үй
Тумары – Ак калпак
Таалими – Насаат
Тамгасы – Чамгарак
Мүнөзү – Сабыр
Мүдөөсү – Ынтымак
Мураты – Эркиндик
Калысы – Калк
Бермети – Ысык-Көл
Бешиги – Ала-Тоо

Нуржамал Жийдебаева
lira@super.kg"Супер-Инфо" гезитинин материалдары жеке колдонууда гана уруксат.
Жалпыга таратуу "Супер-Инфо" гезитинин редакциясынын жазуу түрүндөгү уруксаты менен гана болушу мүмкүн.

Рейтинг: Рейтинг  9 
Комментарийлер(1)
26.07.2010. 13:07 
Тайпасы:
Кыймылы жок
Комментарийлердин саны:
28
Катталган:
16-06-2010
Соӊку аракети:
24-06-2011 14:02
Жынысы:
Белгисиз
+1
"Эр жигит эл ичинде жоо бетинде"
Бул создун теренине маани берсе
Душмандан эли-жерин коргоп жургон
Эр жигит дале болсо эл ичинде
1
Комментарий калтыруу үчүн өз ысымыңыз менен кириңиз же каттоодон өтүңүз.
 
Бөлүмдүн статистикасы
соңку 15 мүнөт ичинде 0 колдонуучу (Катталган: 0, коноктор: 0) бул макаланы окуду:

Макалалардын саны:
23792;
 
Маалымат-маанайшат порталы
2006-2020 © SUPER.KG
Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары,
Жибек Жолу проспектиси 381
"Супер-Инфо" гезитинин материалдары жеке колдонууда гана уруксат.
Жалпыга таратуу "Супер-Инфо" гезитинин редакциясынын жазуу түрүндөгү уруксаты менен гана болушу мүмкүн.
Рейтинг@Mail.ru
Биз социалдык тармактарда: